Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Cao Cấp – M08

– Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt – Chất Lượng: AAA – Kích Thước: 8.0 -8.5 mm – Hình Dáng : Tròn – Giá Bán: Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Cao Cấp – M07

– Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt – Chất Lượng: AA+/AAA – Kích Thước: 7.0 -7.5 mm – Hình Dáng : Tròn – Giá Bán: Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Cao Cấp – M06

– Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt – Chất Lượng: AAA – Kích Thước: 6.0 -7.0 mm – Hình Dáng : Tròn – Giá Bán: Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Cao Cấp – M05

– Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt – Chất Lượng: AAA – Kích Thước:12.0 -13.0 mm – Hình Dáng : Tròn – Giá Bán: Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Hồng – M04

– Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt – Chất Lượng: AAA – Hình Dáng : Tròn – Giá Bán: Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Trắng – M03

– Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt – Chất Lượng: AA+/AAA – Kích Thước: 6.0 -6.5 mm – Hình Dáng : Tròn – Giá Bán: Liên Hệ

Ngọc Trai – Ngọc Trai Tư Nhiên – Trang Sức Ngọc Trai