Nhẫn Ngọc Trai

Nhẫn Ngọc Trai Nạm Kim Cương – M03

– Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt – Chất Lượng: AAA – Kích Thước: 10.0 -11.0 mm – Hình Dáng : Tròn – Giá Bán: Liên Hệ

Nhẫn Ngọc Trai Đen Nạm Kim Cương – M02

– Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt – Chất Lượng:AAA – Kích Thước: 9.0 -10.0 mm – Hình Dáng : Tròn – Giá Bán: Liên Hệ

Nhẫn Ngọc Trai Trắng Nạm Kim Cương – M01

– Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt – Chất Lượng: AAA – Kích Thước: 10.0 -11.0 mm – Hình Dáng : Tròn – Giá Bán: Liên Hệ