Nhẫn Ngọc Trai

Nhẫn Ngọc Trai Nạm Kim Cương – M03

- Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt - Chất Lượng: AAA - Kích Thước: 10.0 -11.0 mm - Hình Dáng : Tròn - Giá Bán: Liên Hệ

Nhẫn Ngọc Trai Đen Nạm Kim Cương – M02

- Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt - Chất Lượng:AAA - Kích Thước: 9.0 -10.0 mm - Hình Dáng : Tròn - Giá Bán: Liên Hệ

Nhẫn Ngọc Trai Trắng Nạm Kim Cương – M01

- Kiểu Ngọc Trai: Nước  Ngọt - Chất Lượng: AAA - Kích Thước: 10.0 -11.0 mm - Hình Dáng : Tròn - Giá Bán: Liên Hệ